Буда: Не вярвай на...

  • Сподели:
Буда: Не вярвай на...

Думи на Гаутама Буда, изречени преди 2600 години:

~ Не вярвайте на това, което чувате.

~ Не вярвайте на традициите, само защото те са били предавани между много поколения.

~ Не вярвайте на неща, само защото те са били чути и казани от мнозина.

~ Не вярвайте сляпо, само защото тези послания идват от древни писания.

~ Не вярвайте на предположения.

~ Не вярвайте и не приемайте за истина онова, към което сте привикнали по силата на навика.

~ Не вярвайте сляпо на авторитета на своите учители и на по-възрастните.

След разглеждане и анализиране, когато това нещо не противоречи на здравия разум и допринася за доброто и благото, както на отделния човек, така и на всички, тогава го приемете и живейте в съответствие с него!

Автор - Макс Мюлер, из "Три лекции върху философията на Веданта", източник: pozitivnoto.info