Четирите типа личности, които владеят света

  • Сподели:
Четирите типа личности, които владеят света

Може би често сте се замисляли колко много хора има по света и всички те как се различават един от друг по своя - пол, раса, вероизповедание и сексуална ориентация, но има неща, по които си приличат определена група от хора и които ги доближават до един общ профил.

Ще разгледаме най-често срещаните типове поведение, които наистина управляват днешния свят.

Първи тип – Властният Господар

Първият тип личности са силно привлечени от властта и на всяка цена се стремят към победата. В стратегическите моменти те винаги намират правилната позиция, която трябва да заемат и бързо се превръщат в лидери.

Този тип хора съвършено добре разбират ползите от добрата комуникация, правилното общуване и винаги подхождат с респект и уважение към всеки човек, който по някакъв начин е станал част от живота им.

Те разполагат с изключително висок статус, който им позволява да контролират големи маси хора и тяхното влияние над обикновените хора е огромно. Тези хора са висшестоящи и по всякакъв начин облагодетелствани от живота.

Те са свръх емоционални и вманиачени към дребните детайли и се опитват да установят контрол върху всичко, което би повлияло пряко на техния живот.

Властните личности са интелигентни, проницателни и целеустремени, а единственото, от което се ръководят е тяхната вътрешна амбиция и личен просперитет.

Те не винаги заемат справедлива позиция, но умеят да блъфират и контролират останалите. Този тип хора обикновено се съсредоточава върху слабите места на другите и директно удрят там, където знаят, че ще нанесат най-силни поражения на своите противници и конкуренция.

Властните личности са създадени да ръководят и управляват, за тях не съществува добро и зло – за тях всички средства са позволени, дори са готови да измислят и нови, за да достигнат до върха на безкрайността и да покажат на останалите, че именно те са истинските Господари в света.

Втори тип – Наблюдателят

Това е почти всеки срещнат средно статистически човек, който има нормален начин на живот и всичко, с което се занимава се върти около малка група от хора.

Той е никому неизвестен и съсредоточен в своите ежедневни проблеми, задачи и цели.

Вниманието му е насочено към създаване на по-добър стандарт на живот, както и съхраняването на семейството. Този тип хора живеят своя собствен живот и са вглъбени единствено в детайлите, които са пряко свързани със спокойствието, мира и хармонията в него.

Втори тип е колеблив, пестелив, наблюдателен и съсредоточен над маловажните детайли от света около него.

Той спазва правилата и винаги върви в точно обозначен тунел, предназначен за неговата група хора – безгласни букви.

Този човек трудно би се набутал между шамарите, както и би изказал своето мнение пред висшестоящите, именно защото знае, че то е незначително и никой няма да му обърне никакво внимание.

Вечно гледащият от страни, трудно приема промените, независимо дали, те ще са в негова полза или вреда – просто така е настроен. Неговите емоции, проблеми и болки, остават единствено зад стените на дом му, защото той е безгласна буква, а такива като него има милиарди по света.

Трети тип – Създаващият хаос

Този тип е против правилата, законите и нормите. За него нищо не е както трябва и винаги се стреми да бъде контра на всички, които се опитват по някакъв начин да контролират живота му.

Неговият профил е на безгрижен, неамбициозен, избухлив и припрян човек, който обича да се бори, но предимно за изгубени и незначителни каузи.

Той е като куче, което постоянно лае, но не хапе, просто защото изпитва силен страх от Господарите на деня. Този човек обича да създава хаос, след което се измъква на спокойно и закътано местенце и гледа отстрани развръзката на събитията. Този тип профил също е широко разпространен и разпознаваем в днешно време.

Отличителните черти, по които можем да познаем този човек са – предателство, гняв, незаинтересованост от чувствата на другите и подчинен на Господарите. 

Четвърт тип – Различният 

Този профил е на човек, който се стреми всячески към промяната към по-добро. Той вярва, че е способен да направи света едно по-щастливо място за всички хора. Този тип е изключително ентусиазиран и отворен към новото – обича да опознава света около себе си, да пътува и да се обогатява ежедневно с много нова информация.

Той се отличава от стадото, защото не се страхува да представи своите възгледи и да махне с ръка в знак на несъгласие. Този човек притежава силна чест и достойнство, които го ръководят по пътя към успеха.

Безстрашен, енергичен и необикновен, той иска да постигне повече и да реализира навреме своите планове за бъдещето. Този човек вярва в доброто и в злото и знае, че нищо в този свят не идва даром и за всяко нещо в този свят е нужно човек да положи някакво усилие и да даде и от себе си, ако иска да получи нещо в замяна.

Различният тип е отговорен към своите действия, има точно определени цели и е ръководен от желанието си да направи хората по-добри, а светът по-различно и спокойно кътче за живеене.