Чувството за вина отваря подсъзнателната врата за наказание

  • Сподели:
Чувството за вина отваря подсъзнателната врата за наказание

Чувството за вина е най-силният излишен потенциал. Разплатата винаги ще е наказание в една или друга форма. Комплексът за вина може да вгорчи живота ви, защото човек постоянно е подложен на действието на равновесните сили, тоест всевъзможни наказания за измислените му провинения.

Равновесните сили нямат понятие за какво ни наказват или награждават. Те единствено остраняват създадените нееднородности в енергийното поле.

Чувството за вина непременно създава сценарий за наказание, и то без съзнанието ви да участва. В най-добрия случай ще се порежете или ще се ударите леко, или ще се появят някакви проблеми. В най-лошия може да има нещастен случай с тежки последици. Чувството за вина донася само разрушение, в него няма нищо полезно и съзидателно.

Не бива да се измъчвате от угризения на съвестта – това няма да помогне. По-добре постъпвайте така, че после да не изпитвате чувство за вина. А ако вече го изпитвате, безсмислено е да се мъчите напразно, никому няма да стане по-добре от това.

Библейските заповеди не са препоръки за това как да се държим. Те ни съветват как да постъпваме, за да не нарушаваме равновесието и да не се въвличаме в неприятности. Ние с остатъците си от детската психология ги възприемаме така, сякаш мама ни казва да не правим пакости, защото ще ни накаже в ъгъла. Никой няма намерение да наказва съгрешилите хора. Като нарушават равновесието, те сами привличат проблемите. И заповедите само предупреждават за това.

Чувството за вина е нишката, чрез която манипулаторите командват човека.

Манипулаторите са хора, които действат по формулата: "Длъжен си да правиш каквото ти казвам, защото си виновен" или "Аз съм по-добър от теб, защото ти не си прав". Те се опитват да вменят на своя "подопечен" чувство за вина, за да се сдобият с власт над него. Външно изглеждат „непогрешими“. Винаги говорят правилните думи, затова и винаги са прави. Не им позволявайте да ви въвлекат в тази игра.

Не трябва да се оправдавате пред никого, никому за нищо не сте длъжни. Ако наистина имате вина, понесете си наказанието, но не носете вината вътре във вас. Откажете се от склонността да се оправдавате. Тогава манипулаторите ще разберат, че няма за какво да се закачат, и ще ви оставят на мира. Вземете си обратно правото да бъдете себе си и станете от пейката на подсъдимите.

Чувството за вина, дори и най-дребното, дори и скрито надълбоко, отваря подсъзнателната врата за наказание.

Вадим Зеланд, из "Няма невъзможни неща" / Източник: drugata-realnost.com