Да обичаш... това е...

  • Сподели:
Да обичаш... това е...

ДА ОБИЧАШ... значи...
~ винаги да присъстваш в живота на другия, но не само тялом, а с цялата си душа!

ДА ОБИЧАШ... това е...
~ да казваш "Обичам те!", защо трябва да чакаш да загубиш някого, за да му кажеш, колко го обичаш?

ДА ОБИЧАШ... това...
~ не е да съдиш, да заклеймяваш или да критикуваш, а всякак да подкрепяш и да насърчаваш този, който е до теб...

ДА ОБИЧАШ... това е...
да можеш да кажеш: "Ако бях на твое място, не бих се справил по-добре!" И да признаеш: "Прекрасно е това, което правиш!"

ДА ОБИЧАШ... това е...
~ толкова просто и никак не е трудно.

Но ако Любовта не живее в Теб, тогава всичко друго губи своя смисъл...

Неизвестен автор.