Да погледнем към страха без страх

  • Сподели:
Да погледнем към страха без страх

Една голяма илюзия е да вярваме, че сме в състояние да живеем живота си без страх.

Когато престанем да мислим за страха, той не престава да съществува

Страхът е част от нашето битие. Това е факт, макар всеки да има своя форма, своя идея, свой смисъл на това какво е страх и от какво се страхува, защото страхът има личностен смисъл и отпечатък.

Отпечатък, свързан с нашите лични преживявания, с нашите индивидуални условия на живот и опитност, с нашите заложби и осъзнатост.

Ако погледнем към страха без страх, ще видим колко много ни "говори"

Страхът е сигнал, предупреждение, че нещо не е наред. Това може да ни парализира яко. Да се сковем, да се откъснем от ежедневните си рутинни навици, да ни дистанцира от хора и битие. Да се затворим за бодростта и свежестта на новия ден.

Но страхът може и да ни активира яко. Да работим със себе си, да търсим корените на това, което е причинило страха, да се изучаваме и свързваме с хората, да разгадаваме уроците, които имаме да усвоим.

Нещо не е наред и страхът идва като предупреждение да обърнем внимание какво се случва с нас, вътре в нас.

Има два варианта:

Първи – да го игнорираме, да не му обръщаме внимание, да не мислим за него.

И втори – да се изправим лице в лице с него, да го приемем и да го овладеем.

Ако го избягваме, това ще е препятствие за нашето развитие

Ако го приемем, това ще означава стъпка напред в развитието ни, възможност да сме по-зрели и по-осъзнати.

Страхът става разболяващ и трябва да му се обърне внимание, когато продължава дълго време и надвишава определена степен на интензивност. Той помага на човек да опознае малко повече себе си, да разбере малко повече себе си и другите, да събуди и активизира сетивата си и разбирането си за смисъла на взаимовръзките.

Предлагам ви едно упражнение за изправяне лице в лице със страха:

Виждам те, прегръщам те!

Знам, че си тук за мое добро, да стана по-осъзнат и буден човек – "да си отворя очите".

Приемам те!

А сега си иди!

Заповядайте на интерактивен курс "Презареждане", който започва от 7 ноември в 4 срещи.