Духовната любов - най-висшият начин на хранене

  • Сподели:
Духовната любов - най-висшият начин на хранене

Защо мъжете и жените се търсят взаимно? Защото гладът ги тласка към това! В действителност любовта е храна и питие. Любовта може да се сравнява с хляба, водата и виното. Да обичаме, означава да се храним.

Процесите, които протичат са еднакви и законите, на които се подчиняват двете действия са едни и същи. Ето защо аз винаги ви повтарям, че ако не разберете процесите на храненето, вие не бихте могли да разберете и процесите на любовта.

Докато вие възприемате храненето само като необходимост за поддържане на вашето физично тяло, за утоляване на глада или само защото много обичате да ядете, ако не работите за улавянето на етерните елементи от храната, вие няма да сте способни да улавяте също и етерните елементи от жените или мъжете, които срещате.

Това ще ограничи вашето общуване с тях до най-грубите му форми, сиреч вместо да се храните като пеперуда, вие ще се храните като гъсеница. Да, погледнете какъв добър урок ни дава природата с метаморфозата на гъсеницата в пеперуда.

Гъсеницата е грозна, гнусна, тя пълзи бавно и никой не обича да я гледа. Както всяко създание тя също трябва да се храни. Най-предпочитаната храна за нея са листата на растенията, които поглъща лакомо, с огромен апетит. Тя не обича нито цветовете, нито плодовете, а се храни с листата, които са крайно необходими за дърветата, тъй като чрез тях те преработват слънчевата светлина.

Като изяжда листата на дървото, гъсеницата го обрича на безплодие и то не може да ражда нито цвят, нито плод. Затова хората правят всичко възможно, за да унищожават гъсениците по нивите и в овощните си градини. Ето колко струва животът на гъсеницата.

Но идва ден и, кой знае защо, гъсеницата започва да си дава сметка, че нейният живот съвсем не е за завиждане. Тя гледа как в небето прелитат красиви, пъстри и леки пеперуди, в сравнение с които тя изглежда грозна и отблъскваща.

Гъсеницата разбира също, че вреди на хората и че те имат право като я унищожават. И тя намисля да се промени, да стане нещо по-добро, затова решава да се самовглъби и да се отдаде на медитация. За да не я безпокои никой в нейните медитации, тя предварително си изтъкава един пашкул.

За целта тя отделя един течен секрет, който на въздуха се превръща в здрава копринена нишка. Да, гъсеницата произвежда коприната и ако тази тъкан е толкова скъпа, това е може би защото е произведена в духовно състояние на медитация! Във всеки случай копринените дрехи са много добра защита срещу лоши флуиди. Това се отнася също и за ленените дрехи.

И така гъсеницата изпада в дълбока медитация. Толкова дълбока, че заспива. А в подсъзнанието й, тъй като гъсеницата има подсъзнание, най-различни сили и енергии заработват върху образа, от който тя е толкова силно впечатлена - образа на пеперудата.

Истинските преобразования не се осъществяват само от мисълта. В този процес участват и силите на подсъзнанието. Ето защо, когато вие желаете да осъществите някакво свое желание, трябва да знаете как да стигнете до вашето подсъзнание и да заложите там образа на онова, което желаете да осъществите. Иначе, кой знае колко време ще отнеме това осъществяване. Силите на подсъзнанието разполагат с най-голямата власт над материята.

И след известно време от пашкула, в който се бе затворила гъсеницата, излита пеперуда. Точно този феномен ние трябва да разгадаем, за да проумеем онова, на което ни учи Космическият разум, използвайки метаморфозата на гъсеницата в пеперуда.

До определена възраст, която може да се изчисли понякога и със стотици прераждания, човекът има нужда да се храни с листа като гъсеницата. Той скверни, разкъсва листата и за тяхна сметка задоволява своите апетити.

Идва обаче ден, когато, отвратен сам от себе си, той решава да се промени и да направи от себе си нещо по-добро. Тогава този човек се отдава на концентрации, на медитации и преди всичко в изработването на пашкул, който да го предпазва.

Този защитен пашкул е неговата аура. Ученикът, който съзнава способностите на аурата, работи върху нея и се превръща в пеперуда, Той престава да "изяжда" другите, както пеперудата престава да яде листа и започва да се храни с нектар и прашец, т.е. с най субтилните еманации на другите. 

Очевидно за много "гъсеници" тази метаморфоза е все още невъзможна. Те ще ви убеждават, че нещата трябва да остават такива, каквито природата ги е създала преди милиарди години. Те самите не знаят, че могат да се превърнат в пеперуди, в крилати същества и да се хранят с най-чисти храни.

Всеки трябва да се храни, разбира се, но има храна и храна, както има и различни начини за хранене! Хората, вместо да общуват помежду си по най-груби, неестетични и гнусни начини, могат да споделят субтилни неща, както пеперудите, без да мърсят и разрушават. Да си даряват взаимно много любов, без да унищожават листата.

Омраам Микаел Айванхов