Духовните закони на живота

  • Сподели:
Духовните закони на живота

Законът за чистото съзнание

Законът за чистото съзнание или чистата потенциалност ни учи как да осъзнаваме истинската си реалност – тази на чисти съзнания. На нашата същност е присъщо да бъде безкрайна и неог­раничена. Тя е чиста радост, чисто знание и безкрайно спокойствие. Изхождайки от нея, ние сме в перфектно равновесие и постоянно блаженство. Когато живеем, изпълнявайки този закон, се прехвърляме от света на формите в този на чистата потенциалност, където осъзнаваме себе си като част от всичко, което e. Излизаме от границите на егото си и разбираме, че то не е нашата истинска действителност. Започваме да се ориентираме спрямо вътрешната си природа на създатели, а не спрямо тази на обектите около нас. Съществувайки така, ние със смирение и скромност одобряваме всеки един от хората около нас, защото виждаме в него себе си.

Приложението на този закон става чрез медитация и приемане на настоящия момент, под което разбираме отказ да съдим и критикуваме както хора, така и събития от заобикалящия ни свят. Практикувайки Закона на чистото съзнание, ние осъзнаваме изцяло изобилието на Вселената, нейното многообразие и богатство.

Законът за даването

Законът за даването активира в живота ни безкрайния процес на взаимообмяна на енергия. Всичко, което обичаме да даваме и получаваме и което възприемаме под някаква форма или чувство, е енергия. Когато я даваме, а едновременно с това и получаваме, ние ставаме част от вечния танц. В тази космическа връзка ние се превръщаме в енергия и се осъзнаваме като част от нея.

За да отдаваме обаче, трябва да имаме какво. Затова трябва да отворим сърцата си и да започнем да даваме първо на себе си, да позволим на любов­та да тече през нас, за да можем да я споделим с другите. Няма как да прелеем "от пусто в празно". Изпълвайки себе си с любов и съпричастност, ние полагаме основа, от която да черпим.

Най-добрият начин за активиране на Закона за даването е да започнем да споделяме с всеки, с когото влезем в контакт. Дали това ще стане под формата на положителна мисъл, пожелание към човека срещу нас, или под формата на малък подарък или комплимент, няма значение. Важно е даването да става от дълбокото усещане за вътрешното Аз, от измерението на нашето чисто съзнание, където знаем, че човекът срещу нас е отражение на нас самите.

Законът за кармата

Законът за кармата ни дава възможността съзнателно да започнем да правим всеки избор в процеса на развитието си. Моята лична интерпретация на кармата се доближава до тази, която всички преди мен са направили. И това е напълно разбираемо, изхождайки от факта, че тръгваме и стигаме до едно и също място – кътчето на хармония и свобода вътре в нас самите. Всяка една мисъл, която въведем в полето на чистата потенциалност, в даден момент се превръща във физическа реалност.

Желанията, които не можем да изпълним, и стремежите, които не успеем да задоволим в този живот, се изпълняват или насън, или в някой от следващите ни животи. Това се случва до момента, в който еволюираме до степен на съзнанието, в която успеем да успокоим его умовете си и да спрем да създаваме безсмислени желания, продукт на нашия обусловен от предразсъдъци и външни мнения ум. Така излизаме от колелото на Самсара или така наречения цикъл на смърт-живот – прераждане и т. н.

Сливането с битието и възможността да бъдем наблюдателни и внимателни в настоящия момент ни позволяват съзнателно да избираме следващите си преживявания. Винаги, когато правя избор, аз се стремя да си отговоря на въпроса: "Как това би могло да промени бъдещето ми и как ще повлияе на околните решението ми?" Като следвам обрат­ната връзка и изучавам възможните последствия, правя най-добрия възможен избор, който ще донесе благополучие на мен и всички останали наоколо. Друг девиз, който неотклонно ме съпътства, е: "Не прави на някого това, което не искаш той да направи на теб!" По този начин избирам път или решение, което няма да нарани съзнателно никой от хората около мен. Когато следваме тези два принципа, създаваме за себе си добра карма, която не нарушава невидимия закон на Любовта.

Активирането на Закона за кармата става чрез вслушване в сърцето, което винаги ни дава положителна или отрицателна обратна връзка, когато сме пред прага на избор в живота си. Ако чувството е на дискомфорт, означава, че това, което смятаме да направим, няма да ни заведе в правилната посока, или най-малкото ще удължи пътя към откриването на истинското ни Аз. И обратното, чувството за топлина и комфорт е сигурен знак, че това, което сме решили със сигурност, е правилно и ще ни доведе по-близо до крайната ни цел.

Законът за приемането

Законът за приемането (за най-малкото усилие) гласи, че всеки момент от настоящето е такъв, какъвто трябва да бъде. Светът сам по себе си е такъв, какъвто е. Единственото, което се иска от нас, за да спазваме този закон, е да приемаме света и всеки момент от настоящето с тази му зададеност и да не се противим на Вселената в нейната тоталност. Правейки това, ние позволяваме на по-дълбоката си духовна същност да се слее с този момент и да извлече от него решението на даден проблем. За да осъществим приемането, следва да не обвиняваме никого, включително и себе си, за положението, в което сме. Така всяка ситуация, интерпретирана от умовете ни като "неприятна", може да бъде превърната в чудесна възможност за научаване и дори създаване на нещо ново и красиво. Възприемането на реалността, каквато е, ни дава възможност да приемем целия заобикалящ ни свят като учител и съветник по пътя на собствената ни духовна еволюция. Всяка създадена ситуация следва да пос­рещаме, без да се съпротивляваме, защото това е загуба на енергия.

Законът за желанието

Законът за желанието се основава на съществуващата в пространството енергия и информация. И тъй като същността на човека е духовна, следва желанията да бъдат внимателно заявявани, след което Вселената има грижа за реализирането им. Законът се постига по-лесно посредством медитация, при която се формулират желанията. Тази прилагана във всички краища на Земята форма на връзка с Полето на чистото съзнание е широко популярна и твърде ефективна. За да дадем възможност законът да се приложи, трябва да се откажем от зависимостта от резултатите и последствията и от желанието да контролираме нещата. Следва да оставим Вселената сама да подрежда детайлите, след като ние сме очертали желанията си.

Когато следваме всеки един от тези закони заедно или поотделно, даваме възможност на творческия потенциал в нас или на чистото ни съзнание да се развият. Разбирането и прилагането им в тяхната цялост е възможност да се докоснем до дълбоките нива на познанието. То е условие за по-хармоничен и пълноценен живот.

Автор: Георги Жеков / Drugata Realnost