Ефикасен или ефективен си?

  • Сподели:
Ефикасен или ефективен си?

Познанието на собствения потенциал и ограничения може да ни помогне да сме по-уверени и да действаме по-предпазливо в изборите, които взимаме.

Някои намират подреждането на приоритетите по-лесно при определени условия, отколкото други. Когато сме посветени на човек, цел, мечта е по-лесно да вземем решение, макар че това чувство на отдаденост невинаги ни помага да правим най-добрия избор.

Ако си от хората, които лесно си подрежда приоритетите, вероятно имаш ясна система от ценности, потребности, цели, спрямо които да измерваш възможностите за успех. Всеки, който е наясно с важните за него неща, може да увеличи риска да отхвърли интелектуално, емоционално, практически другите, ако те не разбират неговите основания.

Какво означава подреждане на приоритетите?

Това означава времето ми е важно, аз има мечти, имам цели, имам важни хора в живота си. Когато ги подреждаш правилно за теб, ти стигаш до една двойка взаимосвързани ценности – ефикасност и ефективност.

Ефикасност върви "през времето" и е дълга времева рамка. Дали някое специфично действие ще въздейства на нещата и включва през тази времева линия предвиждането дали е свършено това, което се очаква.

Ефективност върви "във времето" – това е начинът на правене на нещо добре и тази времева рамка е кратка. Ограничаваме се до изпълняване на задачата сама по себе си.

Обичаен въпрос и проблем е какво правите, когато имате твърде много за правене?

Дали се мъчите да свършите всичко?

Дали бързате и правите компромиси с качеството с цел срокове?

Дали правите, каквото можете, или обвинявате някого и нещо, когато не се справяте?

Заповядайте на интерактивен курс "Презареждане", който започва от 7 ноември в 4 срещи.