Етика и морал - какви са разликите

  • Сподели:
Етика и морал - какви са разликите

Като цяло термините етика и морал се използват взаимозаменяемо, въпреки че няколко различни общности (академични, юридически или религиозни например) понякога правят разлика. Докато разбираме, че повечето философи, които изучават етиката, смятат термините за взаимозаменяеми, нека да продължим напред и да се потопим в тези различия.

Както моралът, така и етиката свободно са свързани с разграничаването на разликата между „добро и лошо" или „правилно и грешно". 
Много хора мислят за морала като за нещо лично и нормативно, докато етиката е стандартите за „добро и лошо", отличаващи се от определена общност или социална среда. 
Например местната ви общност, семейството, приятелите или компанията ви, може да смята, че изневярата е неморална и вие лично също да се съгласите с това, да го приемете. Разграничението обаче може да бъде полезно, ако общността ви няма силни чувства към изневярата, но смятате, че изневярата е неморална на лично ниво. С тези дефиниции на термините вашият морал би противоречал на етиката на вашата общност. В популярния дискурс обаче често ще използваме термините морал и неморално, когато говорим за въпроси като изневяра, независимо дали се обсъжда в лична или в общностна ситуация. 
Важно е да се обмисли как двата термина са били използвани в дискурса в различни области, така че да можем да разгледаме конотациите им. Например моралът има християнски оттенък за много западняци, тъй като моралната теология е видна в църквата. По същия начин етиката е терминът, използван в бизнеса, медицината или в юридическата сфера. В тези случаи етиката служи като личен кодекс за поведение на хората, работещи в тези области, а самата етика често е силно дискутирана и спорна. 

Философите днес обаче използват термините взаимозаменяемо. Ако те наистина искат да разграничат морала от етиката, тежестта на мъдреца е да посочи дефинициите на двата термина. В крайна сметка разграничението между двете е толкова съществено, колкото и линия, начертана в пясъка.