Иска ми се да живея без омраза, прищявка, ревност, завист, страх..

  • Сподели:
Иска ми се да живея без омраза, прищявка, ревност, завист, страх..

Върховната молитва на сърцето ми не е да бъда учен, богат, известен, властен или добър, а просто да имам излъчване. Аз желая да излъчвам здраве, бодрост, спокойна смелост и добра воля.

Иска ми се да живея без омраза, прищявка, ревност, завист, страх. Желая да бъда обикновен, честен, откровен, естествен, с чист ум и чисто тяло, незасегнат — готов да се кажа "не знам", ако е така, и да посрещам всички хора като равни — да се изправям пред всяка пречка и посрещна всяка трудност хладнокръвно и без страх.

Желая другите също да живеят живота си – до най-високото, най-пълното и най-доброто си. За тази цел се моля никога да не се намесвам, преча, нареждам, давам съвети, които не са желани, или да съдействам, когато услугите ми не са необходими.

Ако мога да помогна на хората, аз ще го направя, като им дам шанс да си помогнат сами; и ако мога да ободрявам или вдъхновявам, нека то да бъде чрез пример, заключение и предложение, а не чрез забрана и диктатура.

Така да се каже, желая да имам излъчване – да излъчвам живот.

Автор: Елбърт Хубърд, из "Живот, любов и работа"