Използвай всичко, което животът предлага

  • Сподели:
Използвай всичко, което животът предлага

Процесът на духовно израстване може да се сравни с отглеждането на градина - ние засяваме семена и накрая прибираме реколтата. Представете си, че при раждането си сте получили малък парцел земя и шепа семена.

Местонахождението на градината не зависи от вас - тя може да е в плодородна долина или на скалисто било и не сте в състояние да промените качеството на земята. Освен това не решавате колко слънчева светлина, дъжд, вятър или град да пада върху градината ви.

Ваш дълг е обаче да засеете семената, които са ви дадени, да потърсите още семена, да подхранвате и да се грижите за онова, което сте засадили, и да приберете реколтата, когато е готова… да използвате факторите, на които можете да повлияете, като усилията и намеренията ви, за да изваете възможно най-добрия живот от суровия материал, даден ви при вашето рождение.

Това е есенцията на духовния растеж - да използваме всичко, което ни предлага животът (както положителните, така и отрицателните фактори), да проявим своя висш потенциал и да осъзнаем, че всичко, включително ние самите, е свято.

Карън Уайът