извод - личен

  • Сподели:
извод - личен

ден - безличен

ход - ритмичен

обект - приличен

вид - симпатичен

грим - сценичен

текст - критичен

тембър - еротичен

лаф - комичен

хотел - мистичен

час - романтичен

дъх - екзотичен

трус - сеизмичен

секс - трагичен

шут - епичен

ден - безличен