Как да "пресяваме" думите си

  • Сподели:
Как да "пресяваме" думите си

Един човек попитал Сократ:

- Знаеш ли какво ми каза за теб твой приятел?

- Почакай - спрял го Сократ - първо пресей това, което искаш да кажеш през три сита.

- Три сита? 

- Преди да кажеш нещо, трябва да го пресееш три пъти. Първо през ситото на истината. Сигурен ли си, че това е истина?

- Не, аз просто го чух.

- Значи, ти не знаеш дали е вярно или не. Тогава да го пресеем през второто сито - на добротата. Искаш ли да кажеш за моя приятел нещо добро?

- Не, напротив...

-  Така - казал Сократ - ти искаш да кажеш за него нещо лошо, но дори не си сигурен, че това е вярно. Нека опитаме третото сито - за ползата. Наистина ли е необходимо да чуя това, което искаш да ми кажеш?

- Не, това не е необходимо.

- И така - заключил Сократ - в това, което искаш да ми кажеш няма истина, нито полза, нито добро. Защо тогава трябва да ми го казваш?