Как да сме осъзнати за промяна?

  • Сподели:
Как да сме осъзнати за промяна?

За да се отдалечим от даден проблем, хората сме склонни да правим промени, и то само за да не останем недоволни от крайните резултати. Осъзнаването за подходящата промяна се постига на няколко нива:

1. Обърни внимание на поведението си - как се държиш, какво точно правиш в настоящия момент.

2. Какви умения имаш, какви познания и способности?

3. Каква е крайната ти цел в промяната - какво те кара да я искаш, защо ти е?

4. Какво те води - какви са убежденията ти, а ценностите ти?

5. Кой си ти? Познаваш ли себе си или повече имаш фантазии за това кой си всъщност?

Промяната може да ти е нужна с цел подобряване на важни за теб взаимоотношения. А може би си започнал да развиваш осъзнатост, че нуждата от едни добри умения за въздействие биха вдъхновили теб и хората около теб да правят нещата по различен начин с цел по-добро разбирателство и по-добри резултати от него. Или просто имаш нужда от задълбочаване на връзките.

Хората разполагат с много начини, по които филтрират изживяванията си и така всеки има различен начин на мислене, действие и реакция на всичко. Тези филтри са така наречените в НЛП (Невро-лингвистично програмиране) модели на поведение. Когато развиваш осъзнатост за промяна, можеш да наблюдаваш собствените си модели, но така също можеш да развиеш способност да разпознаваш моделите на поведение на другите.

Как става това?

1. Като изучаваме собствения си и на другите начин на изобразяване на света. От 5-те сетива - зрение, вкус, мирис, обоняние, докосване, човек използва само едно най-често по време на действие, мислене, запомняне. Разпознаването на собственото си сетиво и това на другите в конкретния миг - тук и сега - ти помага да си по-гъвкав и по-разбран, а оттам - по-лесно да постигаш целите си.

2. Като наблюдаваме ключовите разлики в нещата, които мотивират отделните хора и теб самия в даден конкретен момент. Така по-ясно виждаш какво те мотивира и води.

Още начини за развиване на осъзнатост ще научиш на Обучителен курс на тема: "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".