Колкото по-наранено е сърцето ни, толкова повече зверове го пазят

  • Сподели:
Колкото по-наранено е сърцето ни, толкова повече зверове го пазят

Много от нас жадуваме да превърнем живота си в приказка и забравяме, че във всяка приказка има чудовища, които пазят съкровищницата.

Много от нас носим тези чудовища, които пазят сърцето ни тихо и се молим някой да го надвие и да стигне до него.

А колкото по-наранено е сърцето ни, толкова повече зверове го пазят… Много често ние сме лицата на нашите чудовища и ако отсрещния избяга, значи това не е героят на твоята приказка.

Няма приказка, в която няма чудoвища!