Креативно мислене и етапи на творческия процес

  • Сподели:
Креативно мислене и етапи на творческия процес

Ако искаме да направим креативното мислене част от своето ежедневие, е важно да сме запознати с четирите етапа на творческия процес. Те разкриват важни детайли и дават полезни насоки какво и как да правим, за да стимулираме креативното си мислене за решаването на даден казус/проблем. Понякога в сесиите по креативност преминаването през четирите етапа е достатъчно, за да се постигне желан резултат.

Първи етап: Подготовка
По време на първия етап дефинираме казуса и изследваме всичките му аспектите. Също така събираме колкото се може повече информация за него. Опитваме се с акумулирането на интелектуалните си ресурси да генерираме нови идеи. Този етап е напълно съзнателен процес, включващ планиране, проучване и съсредоточаване.

Втори етап: Инкубация
Вторият етап е период на несъзнателна обработка. Не се полагат директни усилия за разрешаването на проблема. Въпреки това той е много важен и продуктивен, защото се създават взаимовръзки между новата информация от първия етап и тази в паметта. За да провокираме процеса на инкубация, след полагането на усилия по разрешаването на даден проблем трябва да се отдадем на почивка или да се съсредоточим върху друга дейност.

Трети етап: Илюминация
По време на третия етап преживяваме "Аха" момент – решението се появява изведнъж. Илюминацията е внезапен проблясък, който не може да се предизвика съзнателно. Ражда се идеята, плод на несъзнателната преработка и търсене на асоциации и комбинации.

Четвърти етап: Верификация
По време на четвъртия етап съсредоточаваме вниманието си и полагаме усилия, за да проверим валидността и стойността на идеята. На този етап идеята трябва да се пригоди към реалността и нейните изисквания. Много идеи звучат хубаво, но когато решим да ги осъществим, се сблъскваме с трудности. Верификацията цели тяхното овладяване и преодоляване.

Етапите на творческия процес се преплитат постоянно. Нито един от тях не съществува самостоятелно. Може да сме едновременно в етап на подготовка, събирайки информация за даден проблем, и в същото време да сме в етап на инкубация и несъзнателно обработка на друг. Това прави творческия процес комплексно явление, състоящо се от много и разнообразни аспекти.

Още интересни статии на автора може да откриете в неговия блог

Креативно мислене и етапи на творческия процес

Креативността е едно от необходимите умения за постигането на успех в личен и професионален план. Снимка: thenextweb.com