Лесно е да си щастлив, трудно е да не бъдеш нещастен!

  • Сподели:
Лесно е да си щастлив, трудно е да не бъдеш нещастен!

Всеки е свободен да избере щастието пред нещастието. 

"Боже, боже! Колко чудно е всичко днес! А всичко беше тъй обикновено!

Дали не ме е сменил някой през нощта? Чакай да помисля:

Бях ли същата, когато станах тая сутрин?

Но ако не съм същата: коя съм тогава? Ах, ето голямата загадка!"

("Алиса в Страната на чудесата" - Луис Карол)

Какво ще стане, ако изберете да мислите другояче от обичайното? Промяната изисква усилия, но тя може да бъде много вълнуваща и освобождаваща! Така всяко преживяване става стимулиращо, приятно, а защо не и забавно?

Ако обикновено се ядосвате, първо помислете защо ви е да избирате да се дразните? Вашето дразнене идва от очакванията ви, че някой или нещо се различава от това, което искате.

Направете нова стратегия

1. Ценен сте за самия себе си, гневите се за неща и хора, които заемат малко място в живота ви.

2. Когато нещата се объркват и обичайно се ядосвате, разграничете гнева и изберете навика да сте гъвкав, да приемете различното от това, което искате и очаквате.

Изберете щастието пред гнева

3. Давате ли си сметка, че от отрицателните емоции имате ползи? Крещите, карате се, а вътрешно издавате неувереност. Време е да работите върху това да развиете увереността си и самочувствието.

4. Не търсете корекция на пречките във вас, а РАЗВИТИЕ! Как да владея себе си във всеки един момент. Като създаваме сами обстоятелствата и условията, а не виним външните обстоятелства и външните условия.

Новата мисловна реакция става част от нас с постоянство и тренировки.

Заслужава си!

Заповядайте на 14-ти ноември от 19 ч. на Тренинг "Женска енергия".