Миналото влияе на настоящето

  • Сподели:
Миналото влияе на настоящето

Има събития в живота на всеки човек, които оказват голямо влияние върху мислите, емоциите, убежденията и оттам - на поведението му в настоящето. Обикновено това са силни негативни преживявания, които са се случили в детството и които дават голям отпечатък върху начина, по който мислим за себе си, за другите, за света днес.

Всеки човек има различно минало, различно детство и все пак относително сходни преживявания с другите като деца. Например:

• Негативни спомени и преживявания от властен, критичен родител;
• Развод на родителите;
• Смърт на баба/дядо;
• Изоставяне от единия или от двамата родители (буквално или небуквално - отсъствие от вкъщи);
• Неприятни случки в училище като насилие, не приемане, отхвърляне, подигравки;
• Смяна на местоживеене и последващ дискомфорт;
• Преживяване на болест, травма, инциденти…

Понякога някои от негативните събития от детството се повтарят в юношеството или в по-зряла възраст като доказателство за тяхната сила, могъщество и валидност в живота ни. И така развиваме множество негативни убеждения в живота си като:

• Животът е труден;
• Животът е гаден и несправедлив;
• Аз съм нещастен (нещастна), съдбата ми е такава;
• Имам лош късмет и др.

Вкоренените убеждения още от детството ни помагат да си обясним много от преживяванията си като деца, да намерим смисъл в негативните случки. Но днес, в настоящето, ние имаме шанс да променим старите закостенели убеждения и да намерим нови, истински, валидни за нас положително убеждения.

Как става това? С преформулиране на старите убеждения в нови.

"Животът е труден", "Животът е гаден и несправедлив" го преформулираме в "Аз съм автор на живота си! Животът е прекрасен!".

"Аз съм нещастен (нещастна)", "Съдбата ми е такава", "Имам лош късмет" го преформулираме в "Аз съм щастлив човек!", "Всичко е в моите ръце".

По същия начин бихме могли да преформулираме старите си негативни убеждения за другите хора в нови, позитивни твърдения.

Всеки път, когато автоматично се включат старите убеждения, отделете време да поразсъждавате откъде се активират - откъде тръгват, каква конкретна случка ги поражда и безпристрастно ги подминете. Те не са истина за вас.

Още по темата на Курс обучение "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".