Моля, какво каза? 11 непреводими думи (инфографики)

  • Сподели:
Моля, какво каза? 11 непреводими думи (инфографики)

Идиомите са думи, които са характерни за всеки език. Те не могат да се превеждат буквално на други езици. Познаването и уместното използване на идиоми е белег за добро владеене на даден чужд език, затова те са обект на особен интерес в чуждоезиковото обучение.

Разгледайте следващите 11 непреводими думи, от които художничката Мартиа (Martia) е нарисувала интересни инфографики.

Вижте!

Снимки: mnn.com

Моля, какво каза? 11 непреводими думи (инфографики)