Може би

  • Сподели:
Може би

Имало едно време един китайски селянин, на кого­то му избягал конят. Същата вечер всички съседи дош­ли да го навестят и все повтаряли: "Ах, каква беда!" А той отвръщал: "Може би."

На другия ден конят се вър­нал и довел със себе седем диви коня. Пак дошли съсе­дите и казали: "Ах, какъв късмет!" А стопанинът ре­къл: "Може би."

На следващия ден синът му се опитал да обязди един от дивите коне, но конят го хвърлил на земята и той си счупил крака. Съседите дошли и се затюхкали: "Ах, каква беда!" А селянинът рекъл: "Може би."

На другия ден в селото пристигнали военни, които набирали хора за войската, но отхвърлили сина като негоден, нали бил със счупен крак. Вечерта надошли съседите и рекли: "Ах, какъв късмет!" А селянинът прос­то казал: "Може би."