Музеят на хумора и сатирата събира еколози и артисти в уъркшоп

  • Сподели:
Музеят на хумора и сатирата събира еколози и артисти в уъркшоп

На 25 и 26 юни Музеят на хумора и сатирата организира уъркшоп за еколози и артисти. В него ще участват представители на Грийнпийс - България, Зелени Балкани, Спасителен център за диви животни, За Земята, Български фонд за биоразнообразието, Дружество за защита на птиците, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Природонаучен музей - София, ПП Българка, НП Централен Балкан, Дирекция "Инфраструктура и екология" при Община Габрово, както и артисти от цяла България. По програма на участниците предстои да посетят Регионалното депо за неопасни отпадъци, както и множество презентации, дискусии и колаборации между представители на екоорганизации и артисти по конкретни за България екологични проблеми.

Вероятно хората в България по-често чуват и знаят повече за проблемите на изсичането на горите в Амазония, отколкото за обезлесяването на нашите планини. Дискусиите на тема екология в публичното пространство често се изкривяват, експерти и активисти целенасочено се дискредитират и в крайна сметка дебатът се използва за политически цели, което създава недоверие към проблемите на екологията в обществото ни.

През последните 15 години в световен план екологията е обичайна тема в съвременното изкуство. В България този процес се активира едва в последните години. Видимостта на локалните екологични проблеми и опознаването на “екологичната сцена” (организации, области на дейност, експерти и проблеми) би допринесъл за появата на повече и по-силни художествени проекти с фокус екология. Когато артисти се ангажират с подобни теми в свои проекти, те правят проучвания и често имат нужда от повече и конкретна информация от експерти. Полезно е да знаят към кого могат да се обърнат.

За по-смислен диалог между двете области - изкуство и екология - е изключително важно да се изясни каква е ситуацията у нас в момента. Дали все още сме във фазата на привличане на внимание и създаване на отношение (raising awareness) или в следващата - на промяна на нагласите и поведенията (sensitivity training)? Глобалният опит в екоактивизма показа, че между това да знаеш за един проблем и да разбираш последствията му все още не означава, че променяш поведението си или го превръщаш в част от собствения си политически дневен ред.

Каква е ролята на изкуството в този процес на създаване на отношение и промяна на нагласи? Вероятно по-различна от тази на документалното кино или комуникационните кампании, които боравят с въздействащи факти и изображения (в държава, в която изкуството беше пряко използвано като инструмент на пропагандата, би следвало да си даваме сметка за минусите от инструментализирането му). Всъщност изразните средства, с които работят артистите могат да бъдат далеч по сложни и въздействащи и в този смисъл изкуството може да бъде повече от средство за комуникация.

Целта на настоящата среща е да създаде среда на диалог, опознаване и възможност за планиране на съвместни действия в рамките на предстоящото 25. Габровско биенале през 2022 година - неговите изложби, но и паралелната програма от събития (лекции, дискусии, прожекции, пърформанси, уъркшопи). Остава точно една година до старта на Биеналето, която екипа на Музея на хумора и сатирата иска да използва, за да организира мащабен, международен форум за изкуство и екология, който да достигне до огромна публика. Предвид факта, че Музеят е популярно място за посещение на туристи, това е уникална възможност да бъде достигната изключително широка публика, която да бъде въвлечена по най-адекватния начин в проблемите на екологията днес.

Събитието е част от програма "Прекрачване на граници" (Borderline Offensive) и се реализира с подкрепата на Национален фонд култура и "Творческа Европа".