Нашият вътрешен глас винаги ни дава правилния отговор

  • Сподели:
Нашият вътрешен глас винаги ни дава правилния отговор

Ейбрахам Линкълн беше казал: "Не претендирам, че контролирам събитията, но отказвам категорично да допусна те да ме контролират."

Ние трябва да се научим да преодоляваме тези трудности и да се доверяваме на "вътрешния си глас" - един инстинктивен, интуитивен глас, който ни напътства, точно когато най-силно се нуждаем от него.

Но това означава да приемем, че независимо колко сме умни и възприемчиви, някои събития просто не могат да бъдат предвидени и очаквани.

Трябва да повярваме, че сред хаоса на всекидневния живот нашият вътрешен глас ще ни даде правилния отговор в точното време.

Бари Сискайнд