Нежелано е злото, но именно то ни държи будни

  • Сподели:
Нежелано е злото, но именно то ни държи будни

Истински добро е само онова, съприкосновението, с което в преодолените препятствия, води към нещо още по-добро.

Много по-лесно е да вярваш в злото, да трепериш като лист пред него. Нийде в света не е отредено място за мрака.

Може да се промъкне, спотаи и пусне корени единствено в душата на човека. Ако той е слаб. Насилието е силата на слабите.

Човек трябва да върви по пътя на доброто. В една посока - към Светлината…

Нежелано е злото, но именно то ни държи будни… Злото може да спечели временни сражения, войни - никога.

Истинската алтернатива на доброто, помнете добре, е по-доброто.

Слава Севрюкова