Никога не се чувствам жертва на обстоятелствата

  • Сподели:
Никога не се чувствам жертва на обстоятелствата

Молбите ни винаги намират отклик, но просто Бог понякога казва – не. Аз съзнателно избирам да вярвам в това, защото и понякога желанията на хората не са в техен интерес.

Съзнателният ум не винаги може да прозре кое е за наше най-голямо добро. Вярата означава дълбоко упование във Вселената, убеденост, че всичко е за наше най-голямо благо. С това убеждение животът ми върви по-леко.

Никога не се чувствам жертва на обстоятелствата. Начинът ми на мислене е устойчив и позитивен. А трудностите за мен са средство за духовно въздигане, предизвикателство за укрепване на духа.

Дан Милман