Няма да е все така!

  • Сподели:
Няма да е все така!

Имало едно време един много богат човек. Имал фирма, пари, семейство и всичко, което поискал. Но един ден всичко се преобърнало. Започнал да се кара с жена си, работата във фирмата не вървяла, започнал да губи пари.

Решил да сложи край на живота си. Взел едно въже и тръгнал към гората да се беси. Стигнал до едно дърво и вързал въжето на един клон, тръгнал да се беси, но в това време дошъл един овчар. "Защо ще се бесиш?" – попитал го овчаря.

И човекът му разказал как всичко му било по мед и масло и как един ден всичко се обърнало наопаки. Като чул цялата история, овчарят извадил едно листче от джоба си и написал нещо на него. Подал го на човека и му казал: "Прибери се вкъщи и прочети, това което съм написал на листчето."

Човекът го послушал, прибрал се вкъщи и прочел бележката, в която пишело "Няма да е все така!" От този ден нататък всичко отново се наредило. Работата пак му потръгнала, оправил отношенията с жена си, започнал отново да печели пари. Един ден се сетил за овчаря. Отишъл пак в гората и го намерил.

Разказал му как всичко отново се оправило и добавил: "Ти ми спаси живота. Искам да ти се отблагодаря и ще ти дам каквото поискаш." Овчарят го погледнал и казал: "Ти май не си чел скоро бележката…"