Обаждане от НАП или как работи Държавата

  • Сподели:
Обаждане от НАП или как работи Държавата

Aло, Иван Петров?

- Да, кажете?

- От НАП се обаждаме. Не сте си платил данъка.

- Как разбрахте?

- Това ни е работата.

- Та кой ви плаща за подобна работа?

- Вие. С данъка си.

- Ъ? Аз ви плащам да ме следите дали ви плащам?

- Точно така.

- Защо да ви плащам тогава?

- Защото в противен случай ще Ви пратим полиция да Ви отведе в затвора!

- Кой им плаща за това?

- Вие. С данъка си.

- Ъ!? Да видим дали правилно съм разбрал - аз ви плащам заплата, за да ме следите дали ви плащам заплата, плащам и заплата на полицията и на затвора, за да ме приберат, ако не плащам вашата и тяхната заплата?!?!

- Точно така. Това се нарича "държава". Не можем без нея.

- Искате да кажете, че вие не можете без нея, тоест без мен?

- Не, не. Всички не можем без нея. Живеем в общество все пак. Всеки си има права и задължения и когато някой не си изпълнява задълженията, друг следи за това. Ето, ние Ви се обадихме, за да си платите данъка. Ако ние не си изпълняваме задълженията, Ваш дълг е да ни се обадите и да изисквате да си ги свършим.

- Ако не следите дали си плащам данъка, тоест дали ви плащам заплатата, аз трябва да изискам от вас да си свършите работата - тоест да ми се обадите да си платя данъка, тоест да ви платя заплатата, за да можете да следите дали ви плащам заплатата?

- Точно така. Така функционира системата.

- Та кой би измислил толкова безумна система?

- Ами всички заедно сме я измислили - Вие, ние, полицаите и затвора. Това се нарича "демокрация".

- Тоест ние четиримата сме решили аз да плащам заплатата на вас тримата, за да ме следите/санкционирате ако не го правя?

- Точно така.

- Но аз съм против това.

- Тези неща ги решаваме заедно - живеем в държава и в демокрация. Ние сме трима. Повече от Вас сме. Следователно така сме решили всички заедно.

Снимка: blog.credit.com