Ошо: Да бъдеш в уединение - това е единствената истинска революция

  • Сподели:
Ошо: Да бъдеш в уединение - това е единствената истинска революция

Чрез уединението егото се разбива. Няма с кого да общува, затова не може да съществува. И ако ти си готов да бъдеш сам, твърд и решителен в уединението си, да не избягаш, да не се върнеш, а да приемеш уединението такова, каквото е, то се превръща в огромна възможност. Тогава си като семе, в което много е заложено.

Но не забравяйте, за да израсте растението, самото то трябва да се разруши. Егото е семе, потенциална възможност. Ако то се разруши, се ражда божественото. Това божествено не е нито "мен", нито "теб" - то е единно. Чрез уединението стигаш до единното. Може да се създадат лъжезаместители на това единство. Индусите са станали единни, християните и мюсюлманите - също. Китай е единен, Индия е единна. Но това са заместители на единството, което идва само чрез пълно уединение.

Тълпата нарича себе си единство, но такова обединяване винаги се противопоставя на нещо друго. Докато си в тълпата ти е уютно. За нищо не отговаряш. Сам ти не би подпалил джамията, не би разрушил храма, но когато си част от тълпата, го правиш, защото вече за нищо не отговаряш лично. Отговорни са всички, значи никой в частност. Отсъства индивидуалното съзнание, остава само груповото. В тълпата падаш до състоянието на животно.

Тълпата е лъжлив заместител на чувство за единство. Който разбира тази ситуация, осъзнава отговорността си като човешко същество и вижда колко е трудна и напрегната задачата, стояща пред човека, той никога няма да потърси знаменатели. Такъв човек живее с фактите, такива каквито са, не създава измислици. Вашите религии и политически идеологии са само фикции, създаващи илюзия за единство.

Единството идва само след изчезването на егото, а егото може да умре само когато си абсолютно сам. Когато си напълно сам, теб те няма. И това е моментът на взрива. Взривяваш се с вечността. Това и само това е еволюция. Аз го наричам революция, защото не е неосъзнат процес. Можеш да се откажеш от егото, можеш и да не се откажеш. Това си е твоя работа. Да бъдеш в уединение - това е единствената истинска революция, необходимо е много мъжество.

Само Буда е сам, сами са само Христос или Махавира. Това не значи, че те непременно са изоставяли семействата си и света. Съвсем не е така. Не е имало напускане, отрицание на нещо. Актът е бил позитивен, той е движение в посока към уединението. Те нищо не са захвърлили, само са търсили пълното уединение. Всичките търсения са насочени към онзи момент на взрив, когато си сам.

В това уединение е . И само тогава се постига просветление. Ние не можем да сме сами, другите - също. Затова създаваме групи, семейства, общблаженствотоества, нации. Всичките нации, семейства, групировки се състоят от страхливци, от такива, които не са достатъчно храбри да останат сами.

Истинското мъжество е в смелостта да оставаш в уединение. То означава осъзнато разбиране на факта, че си сам и че иначе не може. Можеш или да се заблуждаваш, или да приемеш този факт. Можеш да се заблуждаваш много животи и да се движиш в омагьосан кръг. Само ако се осмелиш да приемеш факта на уединението, можеш за разкъсаш омагьосания кръг и да стигнеш до центъра. Този център е божествеността, целостта, светостта. Не мога да си представя времето, когато всеки човек ще получи това с раждането си. Това е невъзможно.

Ошо