Ошо: За да обичаш някого, трябва да се променяш

  • Сподели:
Ошо: За да обичаш някого, трябва да се променяш

Тези, които твърдят, че обичат човечеството, не могат да обичат отделната личност.

Твърдят, че обичат народа, нацията, Космоса, Бога без да са в състояние да обикнат нито един реален човек.

Да се обича конкретен човек е трудно. За да обичаш някого, трябва да се бориш, да се променяш.

Никакъв проблем не е да се обича народа, нацията, човечеството, защото те не съществуват.

Ние сме сами.

Истината, красотата, любовта, всички тези важни неща принадлежат единствено на индивида и само той може да ги възприеме.

Ошо