Ошо: Защо от любовта боли?

  • Сподели:
Ошо: Защо от любовта боли?

Любовта е болезнена, защото създава път към блаженство. Любовта е болезнена, защото трансформира. Любовта е мутация. Всяка трансформация е болезнена, защото старото трябва да бъде оставено, за да дойде новото.

Старото е познато, сигурно, стабилно, докато новото е абсолютно непознато. Ще плуваш с него в неизследван океан. Не можеш да използваш ума си за новото, за старото е ловък умът. Умът може да функционира само със старото, за новото е напъно безполезен.

Затова се появява и страхът, напускайки стария, удобния, сигурния свят. Това е същата болка, която дететто усеща, когато излиза от утробата на майката. Това е същата болка, която птичето усеща, когато се излюпи от яйцето. Това е същата болка, която усеща птичето, когато за първи път се опита да полети. 

Страхът от непознатото и сигурността от познатото, несигурността от непознатото и непредвидимостта на непознатото плашат всеки много.

И защото трансформацията ще се случи от Аз към Не-Аз, агонията е дълбока. Но не можеш да усетиш екстаза, без да преминеш през агония. Ако искаш златото да е пречистено, трябва да премине през огън.

Любовта е огън.

Ошо

Източник: Oshotimes.blog.osho.com / Превод: Ивелина Тинева за HighViewArt.com