Оскар Уайлд: Сонет за избиването на християните в България

  • Сподели:
Оскар Уайлд: Сонет за избиването на християните в България

Потресен от жестоките кръвопролития при потушаването на Априлското въстание (1876), големият ирландски писател, поет и драматург Оскар Уайлд пише сонет, с който цели да привлече вниманието на западната общественост към робското положение на българите в Османската империя. 

Ето сонета в превод и в оригинал: 

Сонет за избиването на християните в България

Исусе, жив ли си или в земята

почиват още костите ти бели?

И твойте възкресение не бе ли

сън само, сън на грешницата свята?

Тук стонове изпълват тишината

и твоите свещеници загиват.

Не чуваш ли как вопли се издигат

над труповете хладни на децата?

О, Сине Божи, слез сред тази злоба!

Връз твоя кръст в нощта беззвездно – черна

е плъзнал полумесецът проклет

Ако наистина си пръснал гроба,

о, Сине, людски, слез със мощ безмерна

преди да те измести Мохамед.

***

On The Massacre Of The Christians In Bulgaria

CHRIST, dost thou live indeed? or are thy bones

Still straightened in their rock-hewn sepulcher?

And was thy Rising only dreamed by Her

Whose love of thee for all her sin atones?

For here the air is horrid with men's groans,

The priests who call upon thy name are slain,

Dost thou not hear the bitter wail of pain

From those whose children lie upon the stones?

Come down, O Son of God! incestuous gloom

Curtains the land, and through the starless night

Over thy Cross the Crescent moon I see!

If thou in very truth didst burst the tomb

Come down, O Son of Man! and show thy might,

Lest Mahomet be crowned instead of Thee!