Отдалеч те обичам!

  • Сподели:
Отдалеч те обичам!

Отдалеч те обичам!
Без да мога да усетя аромата ти,
Без да мога да те прегърна.
Без да мога да се докосна до лицето ти.
Просто те обичам!

Така отдалеч те обичам!
Без да мога да хвана ръката ти.
Без да мога да докосна душата ти .
Без да мога да потъна в очите ти и да изчезна.
На инат на тези тридневни влюбвания,
Не като луд, като мъж те обичам.

Така отдалеч те обичам,
Без да мога да избърша тези две сълзи по бузите ти.
Без да мога да се смея с теб, когато се смееш на глас.
Без да мога да си тананикам с теб песента, която най-обичаш.

Така отдалеч те обичам!
Без да те счупя,
Без да те изсипя,
Без да те направя на парчета,
Без да те натъжавам,
Без да те разплаквам... от далеч те обичам.

Така отдалеч те обичам.
Всяка дума, която искам да ти кажа,
Разкъсвам я на парчета на върха на езика си и я обичам.
Капка по капка, като се сипят думите,
Върху един самотен бял лист хартия те обичам.

Автор: Джемал Сюреа

Снимка: blogs.thegospelcoalition.org