Парите като енергия

  • Сподели:
Парите като енергия

Истинската същност на парите

Парите са нещо, което интересува всеки човек от съвременния свят, без значение дали това му харесва или не. Всеки човек, независимо от местоположението, в което е роден, се запознава с парите и тяхната сила още от най-ранна възраст. Повечето хора гледат на парите просто като на разплащателно средство, но дали те са само това? Не се ли крие нещо повече зад това твърде обикновено и ограничено разбиране за същността на парите?

Парите, разбира се, са нещо много повече от разплащателно средство, те са символ на власт и на сила, която се изразява по-скоро като сила на личността и характера на даден човек, който притежава голямо количество от тях, отколкото на неговата физическа сила. Парите са символ и на всички материални и нематериални стоки и услуги, от които човек може да има нужда в съвременния живот.

На енергийно ниво обаче, парите са енергия със собствена вибрация, както е и всичко останало във физическия свят. Това, което е важно да разберем за парите е, че те са просто един инструмент, създаден за удобство на хората, който може да бъде използван както за добро, така и за зло.

Как ще бъде използван този инструмент ще зависи изцяло от нивото на съзнание на човека, който ги използва и неговите намерения. Затова е много необходимо да се осъзнае, че парите не са нито нещо положително, нито нещо отрицателно, те са просто неутрален инструмент.

Трябва да се отбележи, че в момента те са и най-мощният инструмент за постигане на цели и желания, затова е и необходимо хората от новото време, които имат високо ниво на осъзнаване и имат само най-добрите намерения към човечеството и планетата Земя да имат уважение и почит към парите и да се научат да ги привличат към себе си, за да им бъдат добър помощник в изпълнение на добрите им цели и намерения.

Качеството на парите

Всичко, което приема някаква форма, притежава и съдържание. Парите не са изключение на това правило. Хората масово се съсредоточават върху количеството, когато става дума за пари, но забравят, че освен количествено изражение, парите имат и качествено такова.

Осъзнаването на този факт е от изключително важно значение за хората, които искат да използват парите за добри цели и не им е безразлично откъде идват парите в живота им и как са спечелени.

Тук под качествено не говорим за материала, от който са направени, а по-скоро се има предвид каква е енергията, с която са изкарани парите – колкото по-добри намерения са вложени при изкарването на дадени пари, толкова те са по-качествени на енергийно ниво.

За качествено определение на парите често срещаме в езика ни не много положителни изрази, като "мръсни пари", "кървави пари", "нечестни пари", но все пак се срещат и изрази като "благородни пари", "свети пари", "честни пари" и други подобни.

Качеството на парите в живота ни е определящо и е много важно да знаем колкото се може повече за произхода им. Качествените пари притежават многократно по-голяма сила и енергия от количествените, поради факта, че са придобити по честен начин, с любов и добри намерения.

Качеството на парите, които изкарваме, е и в пряка връзка с нашата душа и нашето ниво на духовно израстване, т.е. колкото повече сме успели да се развием духовно, толкова по-силно ще привличаме към себе си качествени пари и доста по-слабо нискокачествените. Но защо всъщност се получава така?

Представете си един човек, който е стартирал честен бизнес, с който цели да помага на хората и има най-добри намерения към тях, не ги лъже, искрен е и дава всичко от себе си. Той ще привлича предимно такива клиенти, които са като него и които ще са изкарали парите си също така по честен път. Това става по силата на Закона за привличането.

Така силата и качеството на парите се увеличават и носят още по-голямо изобилие на хората, които ги използват, което не е само под формата на пари, а и под формата на хармонични отношения, здраве, щастие и удовлетвореност от живота.

Така дори този човек да печели по-малко пари от другите като количество, той ще се чувства много по-добре и по-богат от тези, които преследват печалбата и са готови на всичко, за да притежават повече пари.

Те преследват количеството и не обръщат толкова голямо внимание на качеството на парите, които привличат в живота си. Това, разбира се, впоследствие води до угризения на съвестта, чувство за вина, неудовлетвореност от живота, проблеми със здравето, изкуствени и дисхармонични отношения с хората и т.н.

За съжаление живеем във времена, в които количеството се цени много повече, отколкото качеството, и това естествено оказва своето негативно влияние върху живота на хората по целия свят. Това се отнася не само за парите, но и за стоките и услугите, както и за човешките взаимоотношения.

В днешно време хората масово предпочитат да си купуват повече стоки с по-ниско качество, по-важен е броя на мъжете или жените, с които са били, отколкото качеството на връзката им с тях, по-важно е порциите в заведенията да са по-големи, отколкото да са с по-качествени и здравословни продукти и т.н.

Качеството е отстъпило пред количеството. Това обаче е на път да се промени, защото достигаме преломна точка в историята, в която хората започват масово да осъзнават, че нещо не е наред и че има нужда от промяна, и то сериозна. И едно от направленията, в които тази промяна ще се извършва, ще е в качеството на парите, които хората ще търсят и приемат.

Все повече хора ще търсят честни и искрени взаимоотношения в света на икономиката и бизнеса и хората, които не са добронамерени ще стават все по-нежелани и отхвърляни.

С промяната на съзнанието на хората ще се увеличава и количеството на качествените пари, което от своя страна ще направи много по-лесно печеленето на пари по честен път, отколкото обратното. За съжаление, в момента все още е доста трудно да се спечелят пари по честен път, главно поради недостатъчното количество качествени пари в обръщение.

Тъй като енергията на парите зависи от емоциите на хората, които боравят с тях, парите, в които се влагат отрицателни емоции са много повече отколкото тези, които са спечелени с любов и желание за добротворчество.

Тази отрицателна енергия трябва малко по малко да се трансформира, и колкото повече напредва този процес, толкова по-лесно ще става за добронамерените хора да печелят пари. Засега обаче общият поток на финансова енергия е с доста по-силен отрицателен заряд, отколкото положителен и от хората зависи докога това ще продължи да е така.

Всеки човек, който изкарва парите си по честен начин и с енергия на любов помага тази отрицателна енергия да се трансформира в положителна и съответно прави все по-трудно печеленето на пари с отрицателна енергия и негативни намерения.

Некачествените пари могат да бъдат трансформирани в качествени, ако попадат в хора, които са добронамерени и излъчват любов. Така качеството им се повишава, защото те се зареждат от енергията и емоциите на хората, с които влизат в контакт.

За това пише и Деян Раднев – Ширинан в книгата си "Истината за парите". Той препоръчва следния експеримент и го обяснява:

"Вземете в едната си ръка банкнота от два лева, а в другата ръка банкнота от сто лева. Погледнете двете банкноти поотделно и усетете какви чувства провокират те във вас. Банкнотата с по-висока номинална стойност обикновено има способността да провокира в нас по-силни чувства, породени от факта, че можем да си купим повече неща с нея. Чувството, което ние излъчваме към банкнотата я захранва на енергийно ниво, което определя нейния интензитет на излъчване. Парите са създадени от хората и това каква енергия съдържат те в себе си зависи изцяло от това какво количество енергиен заряд сме вложили в тях и продължаваме да влагаме докато ги използваме в своето ежедневие."

И така, парите са финансова енергия, енергия на обмяната, която не обича застоя и която трябва да се научим да управляваме, ако не искаме тя да управлява нас. Парите могат да бъдат прекрасни приятели, които да ни помагат в нашия път към успеха, удовлетворението и щастливия живот, но могат и да бъдат ужасни господари, ако им дадем властта и ги оставим да управляват живота ни и ги направим негова цел.

Сега, след като вече знаете много повече за същността на парите, използвайте това познание, за да направите парите свои добри, уважавани и любящи приятели! Не им давайте власт над себе си и живота си! Използвайте ги за да се развивате и да правите добро!

Успех по пътя към изобилието и радостта!

Автор: Боян Анов / Източник: pateshestvieto.com