Пенчо Славейков: Капчици дъждовни...

  • Сподели:
Пенчо Славейков: Капчици дъждовни...

Капчици дъждовни..

Пенчо Славейков

 

Капчици дъждовни
падат от небето -
и орачу трепна
радостно сърцето.

Чу той техний говор
с ветреца пролетен
и на ранний посев
поздрава приветен.

И в мечти честити
видя той отрано
в златен клас израсло
зърното посяно.

И кръстци, и снопи -
дар за труд грижовни...
Святи, благодатни,
капчици дъждовни!

 

 

Из "Сън за щастие"