Петър Дънов: Какво е истинска Любов?

  • Сподели:
Петър Дънов: Какво е истинска Любов?

Един момък се влюбил в една мома, красива мома.

За да изпита любовта му, тя казала: "Ще се оженя за теб, ако ми донесеш сърцето на майка си."

За да докаже любовта си към нея, той извадил сърцето на майка си, турил го в една кутия и тичешком й го занесъл.

По пътя, той се спънал и паднал на земята. Сърцето трепнало и попитало: "Удари ли се, синко?"

Това е Любов. Майката не държи сметка за това, че синът й я е убил, но трепти за него да не се удари.

Учителят Петър Дънов