Петър Дънов: Като изправя себе си, човек изправя и своите близки

  • Сподели:
Петър Дънов: Като изправя себе си, човек изправя и своите близки

Като работи съзнателно върху себе си, човек работи и върху ония, с които е свързан.

Като изправя себе си, той изправя и своите близки.

Например в миналото човек е работил много за развиване на личните си чувства. Днес те са спънка при духовното му развитие.

Ако не може да се справи с тях, човек започва да страда и мисли, че хората не го уважават, не му се кланят, не го зачитат.

Бъди извор, всички ще те уважават и почитат. Да бъдеш извор, това значи да даваш.

Давайте на хората от богатството на своя ум, на своето сърце, на своята душа и те ще ви обичат, ще ви бъдат близки.

Бъдете проводници на Божиите блага и енергии, за да ви търсят и почитат.

Петър Дънов