Петър Дънов: Всеки ден казвай някому по една блага дума

  • Сподели:
Петър Дънов: Всеки ден казвай някому по една блага дума

Десет правилата на живота на Петър Дънов:

1. Нищо не отлагай!

2. В чужди работи не се бъркай!

3. На хорските думи внимание не обръщай!

4. Работете доброволно каквото ви попадне. Не избирайте работите си, не определяйте положението си! Не се връзвайте. Бъдете свободни, както Бог ви е направил.

5. Робството е от човека, свободата - от Бога. Леността е от човека, работата - от Бога.

6. Всеки ден извършвай по едно добро дело, всеки ден казвай някому по една блага дума!

7. Къщата без човека, човекът без душата и душата без Господа. Благостта е противовес на това.

8. Щом си послушен, ще бъдеш мъдър.

9. Щом си внимателен, ще си и разсъдлив.

10. Търпението е активната страна на човека. То показва, че човек работи.

Дадено от Учителя на Паша Теодорова.