Петте свойства на вниманието

  • Сподели:
Петте свойства на вниманието

Вниманието е психичен процес. Характеризира се с концентрация към определен обект за закрепване на съзнанието върху същия този обект.

Ако ви кажа: Намерете излишното число в следващите редове:

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333393333333333333333333333333333333333333333333333333

333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Най-вероятно вашето съзнание ще се съсреодоточи за известно време точно към тези редове, за да търси отговор на задачата и по този начин ще стигнете до петте свойства на вниманието, а именно:

1. Обхват

Свойството "обхват" на вниманието е свързано със съсредоточаването върху няколко обекта (в случая имаме повече от едно число 3). Нужно е да се концентрираме и да обхванем всичките обекти. Обхватът е едно статично свойство.

2. Концентрация

Тя също е статично свойство. Концентрацията започва от момента, в който съзнанието се "залепи" за обекта. Тя е закрепването към него.

3. Устойчивост

И тя се причислява към статичните свойства. Това е времето на концентрацията.

4. Превключваемост

Това свойство на вниманието е динамично. Превключваемостта е необходима за преместване на концентрацията от един обект върху друг. И затова тук имаме движение.

5. Разпределяемост

И това свойство се причислява към динамичните свойства. За да се прояви, са необходими другите четири свойства на вниманието. То се характеризира с преместване и закрепване на вниманието върху обект/обекти.

Когато правим нещо монотонно, бързо се изморяваме и започваме да грешим, тъй като концентрацията на вниманието пада при еднообразна дейност.

Заповядайте на 5 март на Тренинг "Женска енергия".

Още по темата на Курс обучение "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".

Медитация 13: Вътрешно дете.