Писмо до моето бъдещо Аз

  • Сподели:
Писмо до моето бъдещо Аз

Познаването на себе си и дълбоката ни същност ни позволява да правим избори с увереност и самочувствие.

В началото на новата година ви предлагам да напишете писмо до вашето бъдещо Аз след 1 година. Представете си, че е началото на 2020 г. Разкажете в писмо кой сте вие, какво ви се е случило.

Нека писмото да е в сегашно време, все едно това, което пишете, вече е станало. Ето примерни въпроси, на които може да отговорите:

• Кой съм аз?
• Какво ме вълнува?
• Как живея?
• Как възприемам живота си?
• Какво е поведението ми в любовта? (кой е моят партньор/партньорка)
• В какви отношения съм?
• Какви нови убеждения и ценности имам в живота си?
• Какви решения съм взел през изминалата година?
• Къде ми е фокусът СЕГА?
• Как се чувствам? Какво виждат очите ми, какво чуват ушите ми?
• Къде и в какво е енергията ми, животът ми, смисълът ми?
• Какво цели съм постигнал и какви са новите ми цели?

Когато отговорите на тези въпроси, поставете листа в плик за писмо. Запечатайте плика, поставете му надпис: Да не се отваря до 31.12. 2019 г.

Още по темата на Курс НЛП

Поръчайте КНИГА "Как да управляваме емоциите си"