Писмо за Теб от Сърцето ми

  • Сподели:
Писмо за Теб от Сърцето ми

Извадих един плик от чекмеджето на бюрото.

Написах името ти върху него.

С големи букви, само името ти.

Ако имах адреса ти, дали щях да ти го изпратя?

Не зная...

Писмото е в джоба ми.

Джобът е близо до Сърцето ми.

Сърцето ми е в Теб.

Ти си близо до Сърцето ми.

Значи писмото е в Теб.

Автор - C. Dundar / Превод на български - Melisa