Понякога трябва...

  • Сподели:
Понякога трябва...

Понякога трябва да напуснем, за да пристигнем. 

Понякога трябва да се издигнем, за да разберем, че принадлежим на земята.

Понякога се прекланяме, за да разберем защо трябва да седим изправени.

Понякога трябва да сме разделени, за да разберем, че си принадлежим.

Понякога е нужно да видим нещо малко, за да осъзнаем голямото.

Понякога, за да разберем какво е правилно, е нужно да видим погрешното.