Порнография или еротика

  • Сподели:
Порнография или еротика

С навлизането на кабелната телевизия и интернет в домовете ни, вече едва ли има човек, който да не е гледал порнофилм. Няма нищо лошо в гледането на порнофилми. Обикновено на мнозина те скоро омръзват. Това е естествено, защото на всеки ще му направи впечатление повтарянето на сюжетите, позите, а дори и актьорите. Не е опасно гледането на тези филми от млади хора. Лошото е, че това е само обучение в сексуалните техники, а не в сексуално възпитание! Сексуалното възпитание цели формирането на система от правила и норми за сексуално общуване и в онези страни, където го има се реализира основно в училище!

Американските сексолози са установили, че само 15% от жените са състояние да се възбудят от гледането на еротични материали. При мъжете този процент е 60. Затова и по - често гледаме разголени красавици и по-рядко мъжки бицепси!

Порнография или Еротика?

Според някои изследвания порнографията можела да предизвика антисоциално поведение; според други сексуалните материали можели да имат положителен ефект върху сексуалното поведение и взаимоотношения! През 1980 една от водещите феминистки – Глория Стайнем, бе една от първите която разграничи еротиката от порнографията, като е определила първото като „взаимно приятно сексуално изразяване между двама, които имат достатъчно воля да бъдат заедно по собствено желание", а втората – като „лишена от човешки качества, груба и нямаща нищо общо със секса, а с насилието и подчиняването на чужда воля”!

Всичко е много индивидуално и зависи както от сексуалната култура, така и от генетичния социален статус на отделния човек!

Чарът в еротиката е дарба, развила се при стечение на обстоятелствата. Чарът зависи от гъвкавостта, с която един човек може да се приспособи към дадена ситуация и към отличителните характерни качества на окръжаващите го хора, като предизвиква у тях симпатия, въодушевление и приповдигнатост. Чаровността в еротиката се изразява в движение, глас, мимика или на кратко казано, в една съвкупност от дребни подробности, всяка от които сама по себе си не би направила впечатление, но в хармонично състояние помежду си въздейства върху околните. Еротичния чар е вид дисциплина на поведението, която е съвършено овладяна така, че не се възприема от другите като преднамерена. Чаровникът се държи по този начин подобно на танцьор, комуто вече не е нужно да мисли за всяка своя стъпка. Чарът е духовна прелест и би могло да се каже, че той е ключов елемент към истинската еротика!

А вие искате ли да сте чаровни?!