Познаваме ли собствените си мисловни модели?

  • Сподели:
Познаваме ли собствените си мисловни модели?

Живял някога могъщ цар с голямо его. Един ден той решил да се допита до гадател какво му предстои в бъдеще.

Дошъл гадателят, гледал дълго време към своята стъклена сфера, мълчал, а накрая казал:

- Царю, имам лоши новини за теб! Всички твои роднини ще умрат преди тебе!

Царят много се разстроил от чутото, разгневил се и наредил на стражите си да сложат гадателя в тъмница.

Минало време, нещо човъркало царя относно бъдещето му и той решил да повика втори гадател, който да му каже какво го очаква него и роднините му.

Дошъл вторият гадател, погледнал към своята стъклена сфера и бързо отговорил:

- Царю честити, имам много хубави новини за теб! Ти ще надживееш всичките си роднини!

***

Как комуникираме? Умеем ли да бъдем чути, да бъдем приети? Умеем ли да се харесваме на хората, с които комуникираме? Умеем ли да развиваме сътрудничество, да въздействаме, вдъхновяваме и мотивираме хората около нас?

Когато разберем и осъзнаем собствените си мисловни модели, започваме по нов начин да развиваме комуникативните си умения. Тези мисловни модели се определят от това как се чувстваме във всеки един момент, как реагираме на това, което виждаме, чуваме и усещаме; как действаме. Те се формират от мислите, убежденията, ценностите на всеки един от нас, защото мозъкът филтрира по различен начин всяка една информация, достигнала до нас от раждането ни до сега.

Така някои хора усещаме като нас, защото приличат на нас по начина си на мислене, преценяване и взимане на решения. А други са коренно различни от нас, защото забелязват различни неща, реагират по различен начин и преработват в съзнанието си други спомени.

Уникалното в осъзнаването на собствените мисловни модели и на тези, които използват другите е, че започваме по един нов, удовлетворяващ начин да се адаптираме според другите, с които комуникираме, с цел това, което казваме, да има смисъл, да бъдем чути, разбрани и приети.

С тези фини промени в нашите настройки, спрямо мисловните модели на другите, постигаме изключително добри резултати. Постигаме разбирателство. Постигаме харесване, защото разговаряме на един и същ език, без усилие. Всеки участник в комуникацията се чувства уважаван и приет. Чувства доверие и емпатия.

Мисловните модели са предмет на изучаване от НЛП (невро-лингвистично програмиране - метод, създаден през 70-те години на миналия век от Ричард Бандлър и Джон Гриндер). Благодарение на изучаването и интегрирането им, се постига разбирателство в ситуации, в които преди ни е било трудно да го постигаме, и така да оказваме по-голямо въздействие.

Научете повече подробности за мисловните модели и как да разбирате и използвате езика на тялото и думите, как да развивате емоционална интелигентност и др. от 31 януари 2017 г. на Обучителен курс на тема: "Как да управлявам емоциите си чрез НЛП?".