Правото на смисъл за живот

  • Сподели:
Правото на смисъл за живот

Смисълът на човешкия живот е винаги насочен извън човека – към нещо, което трябва да се реализира. Хората стават наистина хора и са напълно себе си, когато отиват отвъд себе си и забравят себе си – а именно в любовта си към друго човешко същество. И така сякаш безсмислието на живота добива израз – всичко е извън нас.

И хората не знаят какво да правят. Не знаят кои са извън нагоните и инстинктите си. Този вакуум от смисъл води до невротизъм. Какво би трябвало да правят хората? Какво би трябвало да искат? След като съществува липса на смисъл и съмнения за какво живеем.

Всеки търси собствения смисъл и това ни прави зрели – задаваме си екзистенциални въпроси и търсим отговорите цял живот – ето го и смисълът на нашето съществуване.

Някои автори намират смисъла в съвестта на човека. Според гещалт терапията не се търси фигурата, която "изкача" от фона пред очите ни. А по-скоро НА фона на реалността да се открие ВЪЗМОЖНОСТ, а именно: Реалността да се променим по един или друг начин.

Човек знае как да намира смисъла – чрез творчеството – чрез вършене на дела, дела и пак дела.

Друг начин е чрез преживяването в любовта. Да обичаш, да преживяваш любовта, да се сливаш в любимия и цялата уникалност, която я съпътства нея – Любовта.

При това човек през целия си живот, до последния си дъх, търси и печели смисъл – на него му е позволено, има право на това!

Поръчайте КНИГА "Как да управляваме емоциите си", Светла Трифонова