Предсказване на бъдещето

  • Сподели:
Предсказване на бъдещето

Много са хората, които искат да узнаят бъдещето. Някои са прекалено нетърпеливи, за да го изчакат да се случи, затова търсят услугите на оракули и гадатели. 

Медитиращите монаси се смятат за превъзходни гадатели, но обикновено отказват да съдействат.

Веднъж един дългогодишен ученик на Аджан Ча помолил големия учител да му предскаже бъдещето. Аджан Ча отказал: добрите монаси не предсказват съдби.

Ученикът обаче настоял. Той напомнил на Аджан Ча колко пъти му е предлагал храна, колко дарения за манастира е направил и как го е карал със собствената си кола за своя сметка, пренебрегвайки работата и семейството си.

Аджан Ча разбрал, че човекът няма да се откаже, затова му рекъл, че ще направи едно изключение от правилото си да не гадае.

- Дай ми ръката си. Дай да ти видя дланта. 

Ученикът се развълнувал, Аджан Ча не бил гледал на ръка на друг ученик. Наистина специално събитие. Освен това Аджан Ча бил смятан за светец, който притежава необикновени способности. Каквото кажел, че ще се случи, със сигурност щяло да се случи.

Аджан Ча започнал да проследява линиите по дланта на ученика с показалеца си. От време на време промърморвал: "О, интересно" или "Добре, много добре", или "Невероятно". Бедният ученик изгарял от нетърпение.

Когато приключил, Аджан Ча пуснал ръката му и казал:

- Ученико, ето как ще се развие бъдещето ти.

- Да, да - бързо отвърнал ученикът.

- А аз никога не греша - добавил Аджан Ча.

- Знам, знам. Е, какво ще е бъдещето ми? - попитал ученикът, преизпълнен с вълнение.

- Бъдещето ти ще е несигурно - отговорил Аджан Ча. И не грешал!

Из "Отвори сърцето си - Будистки приказки за щастие", Аджан Брам