Райна Кабаиванска с майсторски клас през септември

  • Сподели:
Райна Кабаиванска с майсторски клас през септември

Международният майсторски клас на Райна Кабаиванска, организиран от Нов български университет, ще се проведе от 6 септември до 1 октомври, 2021 г., в Софийската опера и балет. Регистрацията на кандидатите е до 3 септември, а конкурсното прослушване - на 6 септември.

Майсторският клас на Райна Кабаиванска в НБУ е първият майсторски клас в България и е създаден през 2001 г. от д-р Георги Текев, Изпълнителен директор и член на Настоятелството на НБУ и се осъществява в партньорство на НБУ със Столичната община, Софийската опера и балет и Софийската филхармония.

Класът предоставя възможност на млади оперни певцида се срещнат с изкуството и опита на Райна Кабаиванска и да усъвършенстват с нея своята вокална техника и интерпретаторски възможности. На конкурсен принцип за участие в класа Райна Кабаиванска избира до 13 млади оперни певци, с които работи пряко в продължение на три седмици.

Тази година, участниците в XXI Международен майсторски клас ще изнесат първия си спектакъл заедно на 28 септември в гр. Пловдив.

На 1 октомври, талантливите млади артисти от майсторския клас ще бъдат представени на Галаконцерт в Софийската национална опера. Музикалният спектакъл ще е част от събитията, с които Нов български университет ще отбележи своята 30 – годишнина.

На лауреатите, показали особено високи постижения по време на майсторския клас и Галаконцерта, ще бъдат присъдени стипендии от фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ за обучение в Италия. Най-изявените млади артисти от класа ще получат и възможност за участие в спектакли на Софийската опера и балет, концерти на Софийската филхармония и други.

Досега в майсторските класове на Райна Кабаиванска са се обучавали повече от 200 изпълнители от Европа, САЩ, Южна Америка, Австралия, Азия и Африка. Обучението се свързва и с практическа изява на сцена.

Майсторският клас е част от Календара на културните събития на Столична община за 2021.