Самотата се е превърнала в срамна болест

  • Сподели:
Самотата се е превърнала в срамна болест

Самотата се е превърнала в срамна болест. Защо всички бягат от нея? Защото самотата те кара да мислиш?

В наши дни Декарт не би написал: "Мисля, следователно съществувам". Би казал: "Сам съм, следователно мисля". Никой не иска да бъде сам, защото така му остава прекалено много време за мислене. А колкото повече мислиш, толкова по-умен ставаш, следователно и по-тъжен.

Фредерик Бегбеде