Сътрудници на мобилен оператор се качили в такси и попитали за цената

  • Сподели:
Сътрудници на мобилен оператор се качили в такси и попитали за цената

Сътрудници на мобилен оператор се качили в такси и попитали за цената.

- Предлагаме безлимитен пакет за 3 лв. – отговорил таксиметровият шофьор.

Когато пристигнали на адреса, той казал:

- 88 лева и 35 стотинки, ако обичате.

- Но нали казахте 3 лв! – възмутили се пътниците.

- Вижте сега – обяснил шофьорът – при безлимитния пакет, скоростта е ограничена до 10 км/ч, а Вие помолихте да карам по-бързо. По-високата скорост се таксува по 3,30 лв за всеки 10 км/ч.

Освен това безлимитният пакет е валиден само в рамките на един район, а Вие пътувахте в съседния район – това вече е вътрешноградски роуминг. Пътуване извън началния район се таксува еднократно по 9 лева.

Освен това при вътрешноградски роуминг се заплаща на километър и ние начисляваме за първоначалните 100 км, а това са още 33 лв.

Как така "скъпо"? Нашата стандартна тарифа е 49 ст/км, а Вие плащате в роуминг по 33 ст/км. Даже излиза по-евтино!

Освен това Вие бяхте няколко човека. От 1 януари услугата "групови пътувания" е платена – по 6,50 лв. на човек.

И още 13 лв. Ви начислихме за музикален пакет, тъй като Вие, качвайки се в таксито, с това си действие се съгласихте да използвате тази платена услуга. Така че всичко е правилно – 88 лева и 35 стотинки.