Шест завета от св. Антоний

  • Сподели:
Шест завета от св. Антоний

Свети Антоний, наричан още Антоний Велики, е монах-аскет, който се смята за основател на християнското монашество. Православната църква почита паметта му на 17 януари. Днес празнуват всички, които носят името на св. Антоний.

Представяме ви шест завета, оставени ни от светеца:

1. "Огледай обкръжаващите те и знай, че началниците имат власт само над тялото, а не над душата, и винаги помни това в мислите си… Бог е създал душата свободна и самовластна и тя е свободна да постъпи така, както иска – добре или лошо."

2. Авва Антоний казвал на авва Пимен: "Велик подвиг за човека е покаянието за своите грехове пред Бога и очакването на изкушения до последния дъх!"

3. "Който кове парче желязо, обмисля от началото какво иска да направи от него – коса, нож или брадва. Така ние сме длъжни да мислим към каква добродетел се стремим, за да не се трудим напразно."

4. "За да не изпаднем в безгрижие, нека си спомним думите на светия апостол "всеки ден умирам" (1 Кор. 15,31). Когато ставате от сън, помислете си, че няма да доживеете до вечерта. Когато си лягате, помислете, че може би няма да видите разсъмването на деня. Този, който всеки ден се приготвя за смъртта, ще се предпази от грях."

5. "Когато авва Антоний проникнал в дълбочините на пустинята, той запитал Господа: "Господи! Защо едни хора умират млади, а други доживяват дълбока старост? Защо едни са бедни, а други – богати? Защо нечестивците са богати, а благочестивите люде – бедни?" Тогава дошъл до него глас: "Антоний! Ти внимавай над себе си! Това са Божии съдби и нямаш полза от това да ги изучаваш."

6. "Аз се молих за вас, казал той някога на своите ученици, да се удостоите и вие да получите този велик огнен Дух, който получих аз. Ако искате да Го получите така, че Той да пребъдва във вас, принесете най-напред телесни трудове и смирение на сърцето, и въздигайки своите помисли към небето, ден и нощ търсете с чисто сърце този огнен Дух – и Той ще ви се даде завинаги и навеки ... и Той, когато бъде приет от вас, ще ви открие небесните тайни, ще прогони от вас страха от хора и зверове и вие ще пребъдвате в небесна радост ден и нощ и, живеейки още в плът, ще бъдете подобни на тези, които вече се намират в Царството Небесно.“ (Добротолюбие, т. 1, с. 35)

По материали от "Уикипедия"