Шестте пингвинчета: 13 сладки цитата

  • Сподели:
Шестте пингвинчета: 13 сладки цитата

След "Приключенията на Лиско: 10 вечни цитата", ето и 13 сладки цитата от пиесата "Шестте пингвинчета", написана от големия български писател, хуморист и драматург Борис Априлов (1921-1995).

Цитатите са подбрани от Джина Василева - дъщеря на Борис Априлов, специално за читателите на HighViewArt.com

1. "Айсбергите се отличават от другите неща по това, че седем осми от тях са под водата, а само една осма е над водата. Като погледнеш, ще си кажеш: ей, че малък айсберг, но си знаеш, че седемте осми са си вътре, под водата и че само едната осма стърчи навън, за да бъде айсберг..."

2. "– И шест ли трябва да се върнем? – запита Гвин.
– Да.
– Значи не може пет?
– Не.
– А четири?
– Ако се върнем четири, ще ни бият.
– Значи, който не се върне – няма да го бият, защото всички
ще ги бият, а него няма, понеже го няма – забеляза Гвин.
– Гвинчо, слушай сега!...
– Добре де, разбрах – отвърна Гвин, – който не се върне, няма
да яде бой.
– Не! – извика още по-нервирано Пин.
– Ясно де – съгласи се Гвин, – като го няма, значи няма да яде.
Защото как могат да бият някого, щом го няма.
– Прав е – обади се внезапно Пин-пин-пин-пин.
– Е, да – съгласи се най-после Пин, – но като се върнем, ще питаме големите как става тая работа: този, който се върне послушно – ще яде бой, а този, който не се върне, непослушният– няма да яде бой."

3. "– Гвин, къде си?
– Тук! – обади се Гвин.
– Не си ТУК, а си ТАМ.
– Не, аз съм ТУК – отвърна гласът на Гвин, – а ВИЕ СТЕ ТАМ."

4. "– Ей, да не би да има някой в устата ми? – запита Кита.
– Няма, няма! – отвърнаха пингвинчетата.
– Бъдете спокоен! – рече Гвин. – Ако имаше, щяхме да ви кажем."

5. "Защото да търсиш нещо бяло – може, да търсиш нещо като мечка – иди-дойди, но да търсиш нещо свирепо – от туй по-голяма наглост – здраве."

6. "Бледоличко отвори аритметиката и зачете задачата: На едно място били събрани шест пингвинчета. Свирепата Бяла Мечка се приближила и изяла три. Колко са останали?
– Не знам колко са останали – рече Пин-пин, – но аз тук не оставам."

7. "– Майка ти дошла и изяла три, така ли?
– Така.
– В задачата се пита колко ще останем, така ли?
– Да.
– Пин, колко ще останем?
– Или две, или три, или четири.
Гвин се замисли и рече: – Не ми се вярва..."

8. "Пред мечката вече стоеше само Гвин. Не можеше да избяга по една случайност: мечката го държеше с лапата си."

9. "– Те избягаха.
– Такива са. Невъзпитани са. Не искат да ги ядат, а бягат."

10. "– Ти май ме надхитри.
– Сега ли разбра?
– Тогава ще те изям жестоко."

12. "– Вие сте страшно възпитани пингвинчета! – просълзи се мечката. – И радвате стомаха ми. Застанете фронтално, да ви изям."

13. "Хванаха се, завъртяха се и запяха песен, в която се разказваше, че ако всички деца по света се разберат и се хванат за ръце, вече няма да има нито мечки, нито вълци и всеки ще играе, а в аритметиките няма да има задачи, в които се разказва как на едно място имало шест пингвинчета и как дошла някаква си мечка, и как изяла три, и да се чудиш плюс ли да поставиш там, или минус."