Шестте вечни грешки на човека

  • Сподели:
Шестте вечни грешки на човека

Шестте грешки на човека са: 

1. Заблудата, че личният напредък се постига чрез потъпкване на другите.

2. Склонността да се тревожим за неща, които не могат да бъдат променени или поправени. 

3. Твърдението, че нещо е невъзможно, защото ние не сме способни да го направим. 

4. Отказът да оставим настрана дребнавите си предпочитания. 

5. Пренебрежението към развитието и усъвършенстването на духа и липсата на навика да четем и да учим. 

6. Опитите да натрапваме на другите своите убеждения и своя начин на живот. 

Марк Тулий Цицерон

Снимка: bryankramer.com